Team Keizer

Trauma & hechting

Trauma

Wat houdt trauma in?

Je hebt iets ingrijpends meegemaakt en merkt dat dat nog steeds veel invloed op je heeft. Dat kan een verkeersongeluk zijn, een gewelddadige overval, een inbraak, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding, overlijden van een dierbare of een plotseling ontslag. Je merkt dat je gespannen bent, schrikachtig en onrustiger dan normaal. Je wordt soms ineens overvallen door flashbacks van de gebeurtenis of hebt nachtmerries waarin het lijkt alsof je het opnieuw beleeft. Wat er is gebeurd is zo anders, pijnlijk, schokkend of extreem dat het je als het ware niet lukt om het te verwerken. Herken je dit, dan is het mogelijk dat je traumaklachten of een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) hebt.

 

Hechting

Wat houdt hechting in?

Met hechting wordt bedoeld de band tussen kind en ouders of verzorgers. Deze band bouw je op in je eerste levensjaren en is van invloed op het verloop van jouw verdere sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Als hechting in je jongere jaren niet goed verloopt kan dit, ook op volwassen leeftijd, problemen veroorzaken. Dit noemen we dan een onveilige hechting en heeft invloed op jouw zelfbeeld en hoe je relaties aangaat. Er zijn vier vormen van hechtingsstijlen, de veilige, de vermijdende, de ambivalente en de gedesoriënteerde hechting met elk een andere uitingsvorm. Door middel van therapie kun je hechtingsproblemen aanpakken.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer ondersteunt tijdens het behandeltraject van de cliënt. We bieden zelf geen behandeling maar kunnen het traject hiernaar toe organiseren en begeleiden en ook tijdens het traject hulp bieden wanneer dat nodig is. We zorgen hierbij voor een veilige basis. Hiermee wordt bedoeld dat we gesprekken voeren, helpen met opdrachten vanuit de behandeling en oppakken van algemene dagelijkse bezigheden. Ook na een behandeling bieden wij ondersteuning en zijn wij alert op signalen die kunnen wijzen op het trauma en/of de hechtingsproblematiek.