Team Keizer

Certificaten

SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Team Keizer is als organisatie geregistreerd bij de SKJ. Daarnaast zijn de zorgprofessionals die werkzaam zijn bij Team Keizer geregisteerd in het beroepsregister. 

 

Registerplein

Registerplein is een kwaliteitswaarborg. Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. De professionals van Team Keizer zijn geregistreerd bij het Registerplein.

 

ISO 9001

Sinds september 2018 is Team Keizer ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001:2015 borgt de wensen en eisen van belanghebbenden (stakeholders), brengt risico’s en kansen voor uw organisatie in kaart en draagt bij aan de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers.

 

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Team Keizer is aangesloten bij de meldcode Huisgelijk geweld en kindermishandeling en volgt daarnaast de bijscholing hiervoor.