Team Keizer

Over Team Keizer

Over

Manifest

De stilte vertelt is het manifest van Team Keizer, een organisatie voor ambulante gecompliceerde zorg. Zij komen op voor mensen die op een bepaald punt in hun leven zijn afgegleden. Mensen die direct steun en hulp nodig hebben. Dat zijn situaties zo onvoorstelbaar dat de maatschappij er vaak niet eens naar omkijkt, het verdringt en het bestaan ervan ontkent. Als men er, in de harde realiteit, wel mee geconfronteerd wordt, vallen er veelzeggende stiltes…

 
Doelgroep

Over Team Keizer

De missie van Team Keizer is het bieden van directe veiligheid, stabiliteit en hulp bij het terugkrijgen van de menswaardige regie en controle over het eigen leven. Zorgen voor en solide basis van waaruit iedereen weer van betekenis kan zijn in de maatschappij. Naast de ambulante zorgverlening schakelt Keizer ook regelmatig de deskundigheid in van partners op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, verslavingszorg en/of geestelijke gezondheidszorg.

Ieder mens verdient het om menswaardig aan de samenleving deel te nemen. Door aangeboren of erfelijke afwijkingen, psychische stoornissen, verslavingsproblematiek en/of andere oorzaken is deelname aan die samenleving niet altijd voor iedereen mogelijk. Wij begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden de hulp en de kans aan om zich te ontwikkelen en in eigen regie weer te kunnen functioneren.

Team Keizer heeft geen wachtlijst. Het belang van de cliënt staat bij ons voorop. Wij staan 24/7 klaar om hulp te bieden waar dat op dat moment maar gewenst is.

Doelgroep

Onze doelgroep

Team Keizer begeleidt kinderen en jongeren in hun weg naar volwassenheid, volwassenen en gehele gezinnen. Tijdens de begeleiding staat de eigen kracht, mogelijkheden en het netwerk van de cliënt centraal. Wij leveren maatwerk dat voor eenieder uniek is en bijdraagt aan het weer, op menswaardige wijze, deelnemen aan de maatschappij.

Kinderen 0 t/m 11 jaar

Elk kind is uniek! Sociale vaardigheden worden op jonge leeftijd ontwikkeld. Als ouder of verzorger kunnen we onze kinderen normen en waarden meegeven, maar helaas hebben we geen vat op aangeboren beperkingen, stoornissen en gebeurtenissen die een kind tekenen. Welke kinderen komen in aanmerking? Kinderen die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van hun eigen, unieke plekje in deze wereld.

Jongeren: 12 t/m 17 jaar

Je komt in een hele nieuwe levensfase. Je gaat naar de middelbare school en je moet opeens alles combineren; school, sport, vrienden en je familie. Daarnaast is die (virtuele) rugzak ook nog eens lastig. Wat kan Team Keizer voor jongeren betekenen? Wij kijken naar de mogelijkheden, talenten en de kwaliteiten van de jongere. Op basis daarvan worden, in overleg, doelen vastgesteld en kijken we samen hoe we deze doelen kunnen bereiken.

 

Jong volwassenen: 18 t/m 24 jaar

Iedereen heeft unieke talenten! Volwassen worden gaat niet vanzelf. Team Keizer kan daarin begeleiden en ondersteunen. We bekijken de mogelijkheden en talenten van de jongvolwassene. Op basis van de unieke kwaliteiten wordt, in wederzijds overleg, doelen vastgesteld en een plan opgesteld om deze te bereiken.

Volwassenen: 25 jaar en ouder

Team Keizer biedt uitkomst en steun aan volwassenen. We bieden hulp op het gebied van: gedragsproblematiek, psychische problematiek, gezinsproblematiek en verslavingsproblematiek. Denk hierbij aan begeleiding met de financiën, huishouding, opvoedondersteuning en ondersteuning tijdens een behandeltraject.

Hulp

Onze hulp

Afhankelijk van de situatie en problematiek zorgen wij ervoor dat iedereen onder persoonlijke (intensieve) begeleiding en met een goed doordacht begeleidingsplan kan functioneren om uiteindelijk weer aan de samenleving deel te nemen. Tijdens de begeleiding staat de eigen kracht en het netwerk van de cliënt centraal. Daarnaast bieden wij ook de omgeving de hulp die zij nodig hebben om met de problematiek van de cliënt om te kunnen gaan. Zowel de individuele begeleiding als de gezinsbegeleiding vinden zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt plaats. Waar andere vormen van hulpverlening vastlopen zien wij vaak nog de mogelijkheden om hulp te bieden.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is bedoeld om een kind, een jongere of een volwassene te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten. De begeleiding kan bestaan uit het plannen van de dagelijkse activiteiten (structuur aanbrengen), het aangaan en ondersteunen van sociale contacten, ondersteunen in het contact met verschillende instanties en/of ondersteuning bij zelfredzaamheid.

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding wordt het gehele gezin begeleid. Zowel de kinderen als de ouder(s), de verzorger(s) of de partner. Door ieder gezinslid een aparte begeleider toe te wijzen ontstaat er een vertrouwenspersoon voor eenieder. Met familiebesprekingen kan de begeleider jou ondersteunen en aanvullen wanneer je dit zelf op dat moment niet kan. De gezinsleden krijgen zowel individuele als gezamenlijke doelen waar aan gewerkt wordt.

Team Keizer als organisatie