Team Keizer

ODD

Wat houdt ODD in?

Oppositional Defiant Disorder oftewel ODD wordt ook wel aangeduid als een ‘disruptieve’ gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het gebeurd zelden dat dit na de adolescentie wordt ontwikkeld. Het aantal kinderen met ODD in Nederland is ongeveer 3 procent. Deze stoornis kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en is vaak in comorbiditeit met ADHD. Het vertonen van boos en opstandig gedrag is normaal, elk kind moet leren omgaan met zijn of haar emoties. Mocht dit gedrag een langere periode aanhouden, is het mogelijk dat er wat anders aan de hand is. Iemand met ODD heeft doorgaans meer moeite met functioneren in de maatschappij en worden vaak gezien als lastige jeugdigen. Er is vaak sprake van een vast patroon; boze prikkelbare stemming, niet adequaat reageren op gezag, brutaal en uitdagend gedrag. Daarnaast vertonen ze vaak tekorten op sociaal-adaptief gebied, zoals passend omgaan met leeftijdgenoten, volwassenen en autoriteiten. Tekorten op dit vlak kunnen voortkomen door hun afwijkende manier van metalliseren. Metalliseren is het goed inzicht hebben op eigen mentale toestand en dat van een ander. Ook is er aangetoond dat kinderen met ODD een verhoogd risico lopen om op latere leeftijd andere stoornissen te ontwikkelen, zoals CD (norm overschrijdend-gedragsstoornis), depressie of een angststoornis.

 

Er zijn geen duidelijke oorzaken aan te wijzen voor het hebben van ODD. Het is zeer waarschijnlijk een wisselwerking tussen aanleg en omgevingsfactoren. Het aangeboren temperament van een kind, aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten of gepest worden en een inconsistente opvoeding, kunnen mogelijk een rol spelen. Voor de diagnose moet een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd worden bestaande uit; observaties, vragenlijsten en informatie vanuit zowel de cliënt als de omgeving.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”.

 

Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Na dit gesprek zal er individueel hard aan de doelen gewerkt worden. Zo kan er gewerkt worden aan de bewustwording van je eigen houding ten opzichte van anderen, door te oefenen met rollenspellen, gespreksvoering en leerzame spellen. Wanneer bewustzijn verder is ontwikkeld kan er gewerkt worden met het aanleren van adaptieve vaardigheden. Adaptatie is het vermogen om je aan te passen aan je omgeving. Voor ouders is het van belang ouderbegeleiding te ontvangen, om zo handvatten te ontwikkelen voor de omgang met je kind. Denk hierbij aan het creëren van structuur, beloningssystemen, het stellen van regels en omgaan met dagelijkse probleemsituaties.