Team Keizer

Mishandeling, misbruik & verwaarlozing

Wat houdt mishandeling in?

Mishandeling is het toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade aan een ander. Het kan eenmalig of structureel plaatsvinden. Van lichamelijke mishandeling is sprake wanneer iemand bijvoorbeeld is geslagen, geschopt of gewurgd. Bij geestelijke mishandeling kan er sprake zijn van intimidatie, iemand kleineren of pesten. In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling worden gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. 

Mishandeling kan vele gevolgen met zich meebrengen. Naast fysieke letsel kunnen slachtoffers gaan lijden aan angst en stressklachten, paniekaanvallen krijgen, moeite ervaren met slapen of een gevoel van onveiligheid ondervinden. In het geval van kindermishandeling kunnen er ernstige ontwikkelingsproblemen te kijk komen. Het gebrek aan veiligheid en liefde kan ervoor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld ontwikkeld, waarbij hij of zij zichzelf de schuld geeft en weinig vertrouwen krijgt in zichzelf en anderen.

Wat houdt misbruik in?

Misbruik is het exploiteren van personen, situaties, zaken of rechten, voor een doel dat niet acceptabel is. De bekendste vorm is seksueel misbruik. Dit is een enorm ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenis, die vele psychologische gevolgen met zich mee kunnen brengen. Seksueel misbruik bestaat uit alle seksueel gerichte handelingen die een iemand, een ander persoon kan laten opdragen. Dit kan kortstondig plaatsvinden, gedurende een aantal weken of maanden, maar kan ook jaren voortduren. Na het misbruik kunnen klachten zoals gevoelens van verdriet, schaamte, onmacht en herbelevingen zich gaan ontwikkelen. Deze gevoelens kunnen ertoe leiden dat de slachtoffers een negatief zelfbeeld ontwikkelen, het zelfvertrouwen verliezen of moeite hebben met het sociaal functioneren. De schade aan de emotionele ontwikkeling kan op latere leeftijd zorgen voor onder andere verslaving en/of psychische problemen, met name wanneer misbruik plaatsvond bij kinderen.

 

Wat houdt verwaarlozing in?

Verwaarlozing is het niet tegemoet komen aan de behoeftes en verzorging van een kind. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke- en emotionele verwaarlozing. Bij lichamelijke verwaarlozing voorzien ouders, voor een langere periode, onvoldoende in de basisbehoeftes van hun kind. Denk hierbij aan eten en drinken, kleding, onderdak, (medische) verzorging en/of leefruimte. Het kind krijgt niet de zorg waar het gezien zijn/haar leeftijd behoefte aan heeft. Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders te kort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Denk hierbij aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.
Beide vormen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals ouders met financiële en stress gerelateerde problemen, het hebben van een verstandelijke beperking of kampen met psychische en psychiatrische problematiek. Verwaarlozing kan leiden tot (sociaal) emotionele, cognitieve en gedragsproblemen bij kinderen. De ernst van lichamelijke verwaarlozing kan variëren van licht tot ernstig of zelfs fataal.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer ondersteunt op verschillende gebieden. Bij een verlies raak je soms houvast kwijt, in welke vorm ook. Iemand die er daarvoor wel was, is er nu niet meer. Het voelen van de aanwezigheid van andere mensen kan je nieuwe houvast bieden. Dit geeft rust. Daarom zoekt Team Keizer contact en gaat bij je langs om te kijken wat je nodig hebt. Het ene moment is er behoefte aan praten, het andere moment aan rust of er is juist behoefte aan afleiding. Het proces van bewustwording van het verlies doet pijn. Dit gaat samen met ontkenning en gevoelens van angst, verdriet, wanhoop en soms ook schuldgevoelens. Team Keizer zoekt de balans tussen verstand en gevoel, tussen verleden en toekomst, blijf luisteren en geeft ruimte om zijn/haar gevoelens onder woorden brengen. Alles mag er zijn.