Team Keizer

Gedragsstoornis (NAO)

ADHD

Wat houdt persoonlijkheidsstoornis in?

Bij een persoonlijkheidsstoornis wijkt iemand af van hetgeen dat in een bepaalde situatie verwacht wordt van de omgeving. Dit is in dusdanige mate dat iemand hinder ondervindt in zijn of haar dagelijks leven. Het ondervinden van moeilijkheden kan voorkomen in de werk- of sociale omgeving. Je hebt in totaal tien persoonlijkheidsstoornissen. Bekende persoonlijkheidsstoornissen zijn: borderline, vermijdend, paranoïde, antisociaal, narcistisch en dwangmatig.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis gaan wij binnen Team Keizer aan de slag met verschillende methodieken. Er wordt per cliënt gekeken welke er het beste kan worden ingezet. We gaan veelal bezig met coping strategieën. Hierbij is het vooral belangrijk dat er wordt gezocht naar een geschikte manier om op momenten van stress en onrust hier mee om te gaan. Per cliënt wordt er gekeken wat de problematiek inhoudt, hoe het zich uit, naar zijn of haar verleden en levensgebeurtenissen.

Door het voeren van gesprekken en het opbouwen van een vertrouwensband, gaan we samen met de cliënt aan de slag met de verschillende in te zetten technieken. Hiermee willen wij bewerkstelligen dat het voor de cliënt werkbaar wordt en dat hij of zij (opnieuw) op een voor hem of haar passende manier, om kan gaan met situaties. Aangezien deze problematiek vaak complex is, wordt de begeleider ondersteund door gecertificeerde gedragswetenschappers. Eventueel kan Team Keizer ondersteunen in een externe behandeling. Team Keizer kan dit in samenspraak met de cliënt opzetten, de contacten onderhouden en de cliënt ondersteunen in, tijdens en na de behandeling. Ook kan Team Keizer voor praktische zaken en in het dagelijks leven worden ingezet in het verlengde van de behandeling.