Team Keizer

Drugsverslaving

Wat houdt drugsverslaving in?

Drugs worden ook wel genotsmiddelen genoemd en kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën; verdovende, stimulerende of hallucinerende middelen. Vaak wordt drugs geassocieerd met verslaving, dit komt omdat de meeste werkingen kunnen leiden tot afhankelijkheid. Er is sprake van een verslaving wanneer je zowel lichamelijk als geestelijk afhankelijk bent. Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat je lichaam last krijgt van ontwenningsverschijnselen. Geestelijke afhankelijkheid bestaat uit het obsessief verlangen naar het volgende gebruik. In de Nederlandse Opiumwet wordt er een onderscheidt gemaakt worden tussen soft en harddrugs. Dit onderscheidt is gemaakt op basis van een gevarenschaal, waarin de lichamelijke gevolgen, verhoogt risico op maatschappelijke problemen en de mate van afhankelijkheid zijn beoordeeld. Hoewel softdrugs in Nederland wordt gedoogd, moet het niet onderschat worden. De verslaving aan cannabis komt vaker voor dan een harddrugs verslaving. Dit wordt mede veroorzaakt door nicotine, dat zwaar verslavend is. Wel komt deze verslaving minder snel tot stand. Vooral geestelijke afhankelijkheid speelt hier een rol. Lichamelijke verslavingen zijn milder bij softdrugs.

 

Er kunnen verschillende bewegingsredenen zijn waarom mensen verslaafd raken. Vaak zijn jongeren nieuwsgierig naar de effecten en kunnen een sociale druk voelen om te beginnen. Co-morbiditeit is veelvoorkomend onder drugsverslaving. Drugs kan een tijdelijke uitkomst bieden voor mensen die uit de realiteit willen ontsnappen. Vaak werkt dit als een vicieuze cirkel. De gevolgen van drugs zorgen voor problemen binnen de omgeving en vervolgens gebruiken ze om hun problematiek te vergeten. Ook steeds meer hoogopgeleiden gebruiken drugs om hun drukke bestaan te kunnen onderhouden. Net zoals alcoholverslaving is hier ook vaak sprake van een erfelijk component en een transgenerationele overdracht.

Drugsverslavingen brengen vele risico’s met zich mee. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen waaronder; hart- hersen- en longenproblemen. Tevens kan het gewichtsverlies en insomnia veroorzaken. Daarnaast kan het gebruik ook psychologische problemen tot gevolg hebben waaronder; depressies, psychoses en paranoia. Op psychosociaal en maatschappelijk vlak kunnen de volgende problemen ontstaan; scheidingen, geweldsdelicten, mishandeling, problemen op werk en school, verkeersongevallen en overtredingen. Bij het gebruik van drugs is er een risico op overdosis, dat mogelijk fataal kan zijn.

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”.

 

Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Voor drugsverslaving is het belangrijk doelen op te stellen die bijdrage aan de zelfcontrole en het vergroten van de zelfredzaamheid. De begeleiding zal de cliënt motiveren en ondersteuning gedurende het afkickproces. Er zal gewerkt worden aan emotieregulatie en het versterken van het zelfbeeld. Ook zal er een preventie plan gemaakt worden voor eventuele terugval. Voor ouders met een drugsverslaving geldt dat ze de regie in hun leven herpakken waardoor ze de zorg voor hun kinderen weer op zich kunnen nemen.