Team Keizer

ADHD

ADHD

Wat houdt ADHD in?

Attention-deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD is de meest voorkomende neurologische gedragsstoornis bij kinderen. Vandaag de dag hebben 3 tot 5 procent van alle basisschool kinderen de diagnose. Deze stoornis wordt voornamelijk gekenmerkt door de symptomen; aandachttekort, hyperactiviteit en impulsiviteit, waarbij dit gedrag als dusdanig ernstig wordt beschouwd dat het de ontwikkeling en functioneren in de weg staat. Uit een erfelijkheidsonderzoek komt naar voren dat ADHD voor 70 procent erfelijk bepaald is. Toch spelen ook omgevingsfactoren een rol en kunnen leiden tot een verhoogde kans. Om gediagnosticeerd te worden is het van belang dat deze symptomen constant zijn en in diverse situaties voorkomen. Door middel van informatie verschaft door ouders, leerkrachten en directe observaties van orthopedagogen kan een diagnose gesteld worden.

Toch blijft ADHD is de laatste jaren een controversieel onderwerp. Dit komt mede door de inconsistentie in de wetenschap over hoe ADHD wordt gedefinieerd. Volgens vele onderzoekers is er vanwege de verschillende definities sprake van mis en/of over diagnostisering.

 

Waar is Team Keizer van betekenis?

Team Keizer biedt kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Er wordt gezocht naar passende hulp. Samen met de coach wordt er per persoon een plan opgesteld met individuele doelen en doelen die bijdragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid. We proberen tijdens de coaching een gebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg. Ook kan het gezin betrokken worden bij het proces. In dit geval krijgt ieder persoon in het gezin een aparte coach voor de begeleiding. Zodoende kan ieder zijn verhaal kwijt, ontwikkel je een vertrouwensband en heb je niet het gevoel dat je de coach “moet delen”.

Naast individuele begeleiding kunnen er ook gesprekken gevoerd worden met alle coaches en het complete gezin. Op deze manier wordt het duidelijk waar iedereen mee zit en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. De coaches zorgen er tijdens het gesprek voor dat iedereen zijn verhaal kwijt kan en dat er geen conflicten ontstaan. Na dit gesprek zal er individueel hard aan de doelen gewerkt worden om ervoor te zorgen voor een goede sfeer en communicatie is binnen het gezin. Door activiteiten te ondernemen, leerzame spellen te spelen en te praten worden de rollen binnen het gezin aangeleerd en gestimuleerd.