Team Keizer

Psychische problematiek

ADHD

ADHD

Attention-deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD is de meest voorkomende neurologische gedragsstoornis bij kinderen. Vandaag de dag hebben 3 tot 5 procent van alle basisschool kinderen de diagnose. Deze stoornis wordt voornamelijk gekenmerkt door de symptomen; aandachttekort, hyperactiviteit en impulsiviteit, waarbij dit gedrag als dusdanig ernstig wordt beschouwd dat het de ontwikkeling en functioneren in de weg staat …

 

Doelgroep

Gedragsstoornis (NAO)

Een persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door extreme variaties van iemand zijn karaktertrekken en waarvan diegene hinder ondervindt in zijn of haar omgeving. Het ondervinden van problemen in de werk- of sociale omgeving is een essentieel kenmerk. Je hebt in totaal tien persoonlijkheidsstoornissen, verdeeld over drie groepen. 

Trauma

Trauma & hechting

Je hebt iets ingrijpends meegemaakt en merkt dat dat nog steeds veel invloed op je heeft. Dat kan een verkeersongeluk zijn, een gewelddadige overval, een inbraak, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding, overlijden van een dierbare of een plotseling ontslag. Je merkt dat je gespannen bent, schrikachtig en onrustiger dan normaal.

 

Doelgroep

Mishandeling, misbruik & verwaarlozing

Mishandeling is het toebrengen van lichamelijke of geestelijke schade aan een ander. Het kan eenmalig of structureel plaatsvinden. Misbruik heeft meerdere vormen, waarbij seksueel misbruik de bekendste is. Verwaarlozing is het niet tegemoet komen aan de behoeftes en verzorging van een kind. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke- en emotionele verwaarlozing…

 

ODD

ODD

Oppositional Defiant Disorder oftewel ODD wordt ook wel aangeduid als een ‘disruptieve’ gedragsstoornis die voornamelijk ontstaat tijdens de kinderjaren of adolescentie. Het gebeurd zelden dat dit na de adolescentie wordt ontwikkeld. Het aantal kinderen met ODD in Nederland is ongeveer 3 procent. Deze stoornis kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en gaat gepaard met ADHD….

 

Rouw

Rouw

Rouwen is eigenlijk niets anders dan na een ingrijpende verdrietige gebeurtenis tot rust proberen te komen. Dit kan zijn na het verlies van een dierbare, maar dat kan ook zijn na het verlies van een vriendschap of een baan. Iedereen die rouwt doorloopt een vijftal fases. Deze tijd heeft je geest nodig om het een plekje te kunnen geven.