Team Keizer

Gezinsproblematiek

Echtscheiding

Complexe echtscheiding

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan kan dit verschillende gevolgen hebben voor het gezin. Vooral als de scheiding met problemen verloopt en er conflicten optreden tussen de ouders, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben soms niet in de gaten dat hun kind betrokken wordt bij een conflictsituatie.

 

Opvoedingd

Opvoedingsondersteuning

Opvoedondersteuning omvat alle soorten ondersteuning van ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. Het hoofddoel is de ouders ondersteuning bieden bij het opvoeden van de kinderen om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te bevorderen. Aan de ene kant gaat het om de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten.

 

kinderen

Kopp-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (en/of verslavingsproblematiek) worden met een afkorting ook wel KOPP-kinderen genoemd. Er is een speciale naam voor deze groep kinderen, omdat is gebleken dat veel van hen zelf als kind zijnde al of later als volwassene ook problemen kunnen gaan ondervinden, door de problemen die hun ouders nu hebben.

 

Gezinsrelatie

Verstoorde gezinsrelatie

Bij een verstoorde gezinsrelatie kunnen er verschillende dingen spelen. Financiële problemen, stress, spanningen, scheiding, beperkte structuur in het dagelijks leven, mishandeling, misbruik en/of verwaarlozing zijn oorzaken die een verstoorde gezinsrelatie kunnen ontwikkelen. Deze aspecten kunnen ervoor zorgen dat ouders gebruik gaan maken van inadequate of inconsistente opvoedingsvaardigheden. Wat weer een negatieve…

Schoolverzuim

Schoolverzuim

Een jongere kan om verschillende redenen niet naar school gaan. Een geldige reden kan zijn: een huwelijk, overlijden van een dierbare, ziekte, schorsing of een religieuze feestdag. Andere redenen zijn niet geoorloofd en wordt dan ook wel ongeoorloofd schoolverzuim genoemd. Wanneer dit gebeurd, wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.