Team Keizer

Aanbod

Diensten

Wat wij doen

Wat wij doen Team Keizer heeft veel praktijkervaring met alle bizarre omstandigheden waar men zich plotseling in kan bevinden. Omstandigheden die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld psychische problemen, verlies van werk, financiële problemen, diverse vormen van verslaving of problemen met politie/justitie. Doordat de complicaties zich vaak zo oncontroleerbaar snel opstapelen kan men de controle en de regie over het eigen leven verliezen. Een onmenselijke realiteit waar iedereen erg stil van wordt. Daarom ‘de stilte vertelt’, want Team Keizer weet uit ervaring en professionaliteit dat hulp bieden in zo’n situatie van enorme betekenis kan zijn.

Gedragsproblematiek

Iedereen vertoont weleens negatief gedrag. Bij psychische problemen is er vaak sprake van bijvoorbeeld langdurig opstandig gedrag, agressief gedrag en het niet kunnen reguleren van emoties en gevoelens. Dat zorgt voor driftbuien, prikkelbaarheid, liegen en tegendraads gedrag. Maar je kan ook in een negatieve spiraal terechtkomen. Denk hierbij aan: stemmingswisselingen, extreem sombere gevoelens, weinig energie en angsten.

Gezinsproblematiek

Gezinsproblematiek is een verzamelbegrip voor diverse zorgen en klachten die binnen een gezin kunnen spelen. Zo kan het zijn dat er grote zorgen zijn over hoe het tussen gezinsleden gaat, is er veel ruzie of je hebt als ouder moeite om de opvoedtaken op een goede manier op te pakken. Dit kan later gevolgen hebben voor zowel het kind als de ouder.

Psychische problematiek

Psychische problemen zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk een normaal leven te leiden, contacten te onderhouden, naar school te gaan of te werken. Veel mensen komen daar met familie en vrienden doorheen, maar soms lukt dat niet en is professionele hulp nodig.

Verslavingsproblematiek

Een kwart van de jongeren en (jong-)volwassenen gebruiken bepaalde middelen (bijvoorbeeld alcohol of drugs) en bepaald gedrag (gamen, gokken) om zichzelf te verdoven en zich anders te voelen. Wanneer je afhankelijk wordt van bepaalde middelen of gedrag, kan er sprake zijn van een verslaving of problematisch middelengebruik. Je komt hier zonder hulp niet vanaf.